Lesara

Dataskyddsförklaring

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Det är viktigt för oss att skydda din användarinformation när du använder vår webbplats. Därför ber vi dig ta del av nedanstående information:1. Insamling, bearbetning och användning av persondata

I princip kan du besöka vår webbplats utan att vi samlar in dina persondata. Persondata samlas endast in om du meddelar oss dessa i samband med genomförande av ett avtal, vid öppnande av ett kundkonto eller när du tar kontakt med oss. Dessa data används, såvida inget annat uttryckligen överenskommits, enbart för att genomföra avtalet eller vid bearbetning av din förfrågan. Efter det att avtalet har slutförts, spärras dina data med hänsyn till de skatte- och handelsrättsliga arkiveringsfristerna. Därefter raderas de.

Utöver detta samlar vi in persondata när du anmäler dig till att prenumerera på vårt nyhetsbrev per mejl. Dessa data används av oss i reklamsyfte i form av vårt nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har accepterat detta.

Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom den i nyhetsbrevet angivna länken eller genom att kontakta oss. Efter det att avbeställningen genomförts raderas din emailadress från vårt register omedelbart.

Lesara innehar SSL-certifikat och följer PUL.


2. Vidareföring av persondata

2.1 Den av oss insamlade persondatan lämnas, i samband med avtalshandläggningen, vidare till det transportföretag som ska genomföra leveransen om detta är nödvändigt för leverans av varan.


2.2 Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp på faktura" via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). PayPal förbehåller sig vid betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp på faktura" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. Resultatet av kreditkontrollen gällande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal för att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. I beräkningen av Score-värden tas bland annat hänsyn till adressuppgifter. Övrig dataskyddsrättslig information, bland annat om den anlitade upplysningsföretaget, återfinns i dataskyddsdeklarationen från PayPal: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full.


2.3 Om du väljer betalning via betalningsleverantören Adyen, sker betalningen via betalningsleverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna. Vi förser dem med den information som du har lämnat vid beställningen samt information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer). Dina data lämnas vidare enbart för att betalningen med hjälp av betalningsleverantören Adyen ska kunna genomföras.


Denna webbsida använder så kallade ”cookies”. Dessa gör vår internetnärvaro användarvänligare, effektivare och säkrare, t.ex. när det gäller att snabba upp navigering på vår webbsida. Dessutom tillåter cookies oss att mäta den allmänna navigationen och antalet besök på sidan. Cookies består av små textfiler som placeras i din dator. Vi vill göra dig uppmärksam på att några av dessa cookies överförs till din dator från vår server. I sådana fall handlar det huvudsakligen om så kallade ”session-cookies”. ”Session-cookies” kännetecknas av att de raderas automatiskt från din hårddisk när sessionen är avslutad. Andra cookies stannar kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbplats (så kallade permanenta cookies).

Självfallet kan du när som helst blockera cookies om din webbläsare tillåter detta. Men tänk på att vissa funktioner på webbplatsen i vissa fall inte, eller enbart till viss del, kan användas om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies (från vår webbplats).


4. Kontaktregistrering för kundutvärderingsförfrågan

Om du försett oss med ditt uttryckliga medgivande för detta under eller efter din beställning genom att fylla i motsvarande kryssruta eller klickat den särskilda knappen ("Värdera senare"), överför vi din epostadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), så att de kan skicka en påminnelse per epost om möjlighet att skicka in en utvärdering. Detta medgivande kan alltid återkallas genom ett meddelande till nedan angivna kontaktadress eller direkt till Trusted Shops.


5. Användning av sociala plugins

Från försäljarens sida används så kallade SocialPlugins ("plugins") för det sociala nätverket Pinterest, vilket drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ("Pinterest"). Dessa plugins är markerade med en Pinterest-logo (t.ex. "Pin it"-knapp). En översikt över Pinterests plugins och deras utseende hittar du här: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
När du besöker en sida hos en försäljare som innehåller en sådan plugin, upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Pinterests servrar. Pluginen vidarebefordrar s.k. protokolldata till Pinterests servrar i USA. Dessa protokolldata kan innehålla IP-adressen, adressen till den besökta webbplatsen som innehåller Pinterest-funktionerna, typ av och inställningar i webbläsaren, datum och tidpunkt för anropet, karaktären av din användning av Pinterest samt cookies. När du interagerar med plugins, exempelvis trycker på "Pin it"-knappen, kommer motsvarande information också att vidarebefordras direkt till en Pinterest-server och sparas där. Denna information kommer även att publiceras på Pinterest och visas på ditt Pinterest-konto.
Syftet och omfattningen av datainhämtningen och den vidare bearbetningen och användningen av uppgifter genom Pinterest och dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär, hittar du i Pinterests integritetspolicy: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.


6. Användning av Youtube-videor

Denna webbplats nyttjar Youtubes inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube". Här används det utvidgade dataskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar använder leverantören Youtube-cookies för att samla in information om användarens beteende. Hänvisningarna från Youtube tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. Oberoende av en uppspelning av inbäddade videor upprättas vid varje besök på denna webbplats en förbindelse till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare databearbetningsmoment.
Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i dataskyddsdeklaration från leverantören under:
https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/


7. Användning av Google AdWords Conversion-Tracking

Denna webbsida nyttjar onlineannonseringsprogrammet Google AdWords och Conversion-Tracking inom ramen för detsamma. Cookien för Conversion-Tracking sparas om en användare klickar på en av Google administrerade annonser. Cookies innebär att små textfiler sparas på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för AdWords-kunder som har beslutat sig för Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på deras annonser och skickats vidare till en sida försedd med en Conversion-Tracking-tag. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du avstå från detta genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Tracking via din webbläsares användarinställningar. Du kommer då inte att registreras i Conversion-Tracking-statistiken.


8. Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Denna webbplats använder Retargeting-teknologi från Google Inc. ("Google"). Denna gör det möjligt att vända sig specifikt till besökare som redan har intresserat sig för vår butik och våra produkter på våra internetsidor med personlig, intresserelaterad reklam. Inhämtning av reklammaterial sker i samband grundade i en cookie-baserad analys av tidigare användarbeteenden, varvid dock inga personuppgifter sparas. Vid retargeting-teknologi sparas en cookie på din dator eller mobila användningsenhet för att registrera anonymiserad data om dina intressen och på så vis anpassa reklamen individuellt efter den lagrade informationen. Dessa cookies är små textfiler som sparas på din dator eller mobila enhet. Du får därigenom reklam som med högre sannolikhet motsvarar dina produkt- och informationsintressen. Du kan permanent neka till utplacering av cookies för annonssyften genom att ladda ned och installera webbläsar-pluginen i följande länk:
Criteo Austragung (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinien/opt-out)
Criteo-Dienste verwenden Cookies, um die Surfverhaltensdaten pseudonym zu erfassen und Ihnen kontextualisierte Werbung (Banner, E-Mails...) entsprechend Ihrer Interessen zu bieten.
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Mer omfattande information och dataskyddsbestämmelserna beträffande reklam och Google kan du ta
del av här: https://www.google.com/intl/sv/policies/technologies/ads/


9. Användande av Google Analytics

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den genom cookies insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs oftast till en server hos Google i USA och lagras där.
Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbsida kortas din IP-adress ned av Google innan detta sker. Detta gäller i EU:s medlemsländer och andra stater som är knutna till EES. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till Googles server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av denna webbsidas ägare kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt bruk av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteten och för att erbjuda webbsidans ägare ytterligare tjänster när det gäller webbsido- och internetanvändning.
Google kombinerar inte den inom ramen för Google Analytics av din webbläsare överförda IP-adressen med andra data. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi gör dig dock uppmärksam på att du då eventuellt inte kommer att kunna använda dig av samtliga funktioner på denna webbsida fullt ut. Därutöver kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av en cookie gällande din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) och även Googles bearbetning av dessa data genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Vi hänvisar till att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizelp()”, vilket innebär att IP-adresser enbart bearbetas i förkortad form för att utesluta att information härleds till en viss person.


10. Användande av Hotjar

Denna webbplats använder sig av webbanalystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar"). Tjänsten tillåter oss att analysera och utvärdera användabeteendet på vår hemsida. Detta kan till exempel innebära att studera musklick och skrollrörelser för att förbättra användbarheten. Tjänsten kan också användas till att analysera tangenttryck eller för att få direkt feedback från användare.

Följande information registreras och överförs:
- besökta sidor och registrerad data (med undantag för de nedan nämnda)
- geografisk position (land)
- enhetstyp och webbläsarinformation
- information om vilken betalningsmetod du valde

Följande information överförs INTE till Hotjar:
- inloggnings- och registreringsinformation (epost, namn, lösenord)
- fakturerings- och leveransadresser samt personuppgifter såsom namn och telefonnummer
- information om den valda betalningsmetoden (inkluderar alla fält är som fylls i under betalningen, till exempel namn och kreditkortsnummer)

De delar av webbplatsen som innehåller personlig information om dig eller tredje part ersätts automatiskt med "*" av Hotjar och kan inte spåras. Personlig information sparas inte, vilket gör att användarens anonymitet skyddas.
Du kan inaktivera användningen av Hotjar när du vill genom att klicka på följande länk: https://www.hotjar.com/opt-out.


11. Chatchamp

Lesara använder på sin webbplats en tjänst från Chatchamp UG (Brabanterstr. 4, 80805 München), som samlar in, sparar och genererar data från användarprofiler. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Chatchamp denna information för att skicka relevanta direktmeddelanden. För detta ändamål samlas följande information in: öppnade och klickade webbsidor, produkter och kundvagnar. Användprofilerna skapas med hjälp av cookies eller liknande tekniker vid mobil användning. Den information om användarvanor som hämtats in via cookies lagras endast inom den Europeiska unionen. Du kan förhindra att cookies lagras via dina webbläsarinställningar. Du kan förhindra att data samlas in och lagras för framtida användaranalyser genom att följa de steg som beskrivs på http://www.chatchamp.io/privacy.

12. Användning av Facebook-plugins

I vår internetverksamhet har vi integrerat så kallade plugins från det sociala nätverket facebook.com (fortsättningsvis kallat ”Facebook”). Facebook är ett företag tillhörande Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. En lista och utseendet på dessa plugins från Facebook kan ses på följande internetadress: http://developers.facebook.com/docs/plugins. När du besöker en av våra webbsidor som är försedd med en sådan plugin uppmanar denna plugin den av dig använda webbläsaren att ladda ned och visa denna plugin optiskt. Genom denna plugin erhåller Facebook information om att din webbläsare har kallat fram vår webbsida även om du inte har något Facebook-konto eller är inloggad på Facebook för närvarande. Denna information (inklusive din IP-adress) förmedlas av din webbläsare direkt till en server hos Facebook i USA där den lagras.
Om du är Facebook-medlem och är inloggad där samtidigt som du besöker vår webbsida känner Facebook genom den av pluginen översända informationen av vilken av våra internetsidor du besöker just vid det tillfället och kopplar detta till ditt personliga användarkonto hos Facebook. Detta sker oavsett om du använder en plugin eller inte. Startar du nu en plugin genom att t.ex. klicka på en ”gilla”-knapp eller genom att lämna en kommentar, skickas detta till ditt personliga användarkonto på Facebook och lagras där. För att förhindra att Facebook tillordnar den samlade datan ditt användarkonto på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du går in på vår webbsida. För att fortsättningsvis blockera insamling och vidareföring av din data genom Facebook-plugins kan du för vissa webbläsare skaffa en Browser-Add-On från ”Facebook Blocker” genom följande länk: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Radera inte denna Browser-Add-On så länge du vill blockera Facebook-plugins. På nedanstående internetadress hittar du Facebooks dataskyddshänvisningar med ytterligare information om insamling och användning av data genom Facebook. Där finns också dina rättigheter samt vilka inställningar du kan använda för att skydda din privata sfär: http://facebook.com/policy.php


13. Dina rättigheter och din kontaktmöjligheter

Du har rätt till kostnadsfri information om din lagrade data liksom i förekommande fall rätt till korrigering, spärrning eller radering av dessa data. Om du har frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina personliga data, vid information, rättelse, spärrning eller radering av data liksom vid återkallande av i förekommande fall lämnat samtycke - vänd dig då direkt till oss. Vår kontaktadress finns i vårt impressum.


Lesara AG
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlín
Tyskland


Webb:
www.lesara.se
E-mail:
[email protected]
Telefon:
+46 852503850
* De överstrukna priserna motsvarar rekommenderat pris hos återförsäljare (RRP).
** vid köp över 500 kr
1 Detaljhandelspris på style-discount.com/de.