• Topptrender inom mode & livsstil Topptrender inom mode & livsstil
  • Oslagbara priser & hög kvalitet Oslagbara priser & hög kvalitet
  • Fri frakt & retur** Fri frakt & retur** vid köp över 500 kr
  • SE

Upplysningar om ångerrätt och mall för återkallelseformulär

Konsumenter har ångerrätt enligt det som nedan anges, varvid konsumenter alla är fysiska personer som ingår köpavtal för varor eller tjänster som till övervägande del varken gäller yrkesmässigt bruk eller är avsedda för kommersiella ändamål:A. Upplysningar om ångerrätt


Ångerrätt

Du har rätt att avbryta avtalet inom 14 dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätt är 14 dagar från den dag som du eller annan av dig angiven part och som inte är speditör, tar eller har tagit emot den sista varan i en beställning.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (Lesara AG, Schicklerstraße 5, 10179 Berlin, Tyskland. Tel.: +46 852503850, epost: [email protected] att du vill återkalla avtalet genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med post, fax eller epost). Du kan använda det bifogade formuläret som mall, men det är inget krav. För att avbryta avtalet räcker det att du skickar meddelandet till Lesara på valfritt sätt inom den nämnda fristen för ångerrätt.


Vad som händer när du avbryter avtalet

Om du avbryter avtalet betalar vi tillbaka alla inbetalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom 14 dagar från och med dagen vi får ditt meddelande om att du återkallar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Vi debiterar inga kostnader för att utföra återbetalningar. Vi kan emellertid neka en återbetalning tills dess att vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka varan till oss, beroende på vilket som sker först.

Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss omedelbart eller senast inom 14 dagar från och med den dag du informerat oss om att du önskar avbryta avtalet. Fristen har beaktats om du skickar tillbaka varan inom 14 dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post.

Du bär de omedelbara kostnaderna för retursändningen.

Du har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att och hur produkten fungerar. Detta ska ske inom rimliga gränser och produkten får inte hanteras ovårdat. Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte respektive upphör tidigare:

Ångerrätten upphör tidigare för leveranser av förseglade varor som av hälsoskyddsskäl eller hygieniska skäl inte lämpar sig att skickas tillbaka om förseglingen har brutits efter leveransen.

Allmänna upplysningar

Vänlig se till att varan varken skadas eller smutsas ner. Skicka om möjligt tillbaka varan i originalförpackningen tillsammans med alla tillbehör och delar som ingår i förpackningen. Använd om det är nödvändigt en skyddande förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen kvar, se till att du använder en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador. Observera att ovan nämnda allmänna upplysningar inte är villkor för din ångerrätt.

B. Mall för återkallelseformulär

Om du vill avbryta avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka tillbaka det till oss.

Till:
Lesara AG
Schicklerstraße 5
10179Berlin
Tyskland
E-Mail: [email protected]

Härmed återkallar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet återkallas på papper)

_________________________
Datum

(*) stryk det som inte är tillämpligt
* De överstrukna priserna motsvarar rekommenderat pris hos återförsäljare (RRP).
** vid köp över 500 kr
1 Detaljhandelspris på style-discount.com/de.